Všeobecné a storno podmínky – příměstské tábory

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY – VŠEOBECNÉ A STORNO PODMÍNKY

 • Letní příměstské tábory se konají v termínech: 8.7.-12.7.2024, 15.7.-19.7.2024, 29.7.-2.8.2024 a 5.8.-9.8.2024
 • Tábory jsou určeny dětem ve věku 4-12 let, mladší po domluvě s lektorkami. V termínu 29.7. – 2.8. také pro děti 10-14 let (samostatná skupina).
 • Tábory probíhají v čase od 7:30, kdy budou děti předány lektorkám, do 16:30 hod., kdy si je rodiče od lektorek převezmou zpět. Dřívější příchod/pozdější vyzvednutí dětí je možné jen po předchozí domluvě s lektorkami.

         Příchod je možný od 7:30 do 8:45 hod., vyzvedávání od 16:00 do 16:30 hod. Budete-li potřebovat některý den přivést dítě později nebo naopak vyzvednout dříve, prosím, informujte o tom lektorky, aby nebyl narušen připravený program tábora.

 • Tábory probíhají v prostorách SRC REHABFIT, Kamechy 55, Žebětín, venkovní aktivity se konají v přilehlém okolí – louky, les, hřiště. Pro sportovní aktivity (tenis, fotbal, lodě..) máme domluvená partnerská sportoviště.
 • Děti (prostřednictvím svých zákonných zástupců) se na tábor přihlašují výhradně elektronicky na webových stránkách provozovatele – www.rehabfit.cz
 • Cena tábora pro 1 dítě je 3. 900,- Kč.
 • V ceně je zahrnuto: celodenní program, pronájem prostor a sportovišť, oběd, pitný režim po celý den, veškeré sportovní pomůcky a materiály, odměny.

      V případě dalších nákladů (např. jízdenka na MHD, jízdenka na parník, atd.) budeme rodiče s dostatečným předstihem informovat a peníze vybereme ve smluvený den.

 • Platební údaje: záloha 2000,- Kč je splatná po potvrzení přihlášky, nejpozději však do 7 dnů od zaslání potvrzení. Doplatek do celkové ceny je pak nutno doplatit nejpozději 21 kalendářních dnů před začátkem tábora.
 • V případě zrušení účasti ze strany klienta mohou být ze strany pořadatele nárokovány tyto storno poplatky:
  • zrušení účasti 21 dnů a více před začátkem tábora – 0 %
  • zrušení účasti 14-20 dnů před začátkem tábora – 40 % z celkové ceny
  • zrušení účasti 7-13 dnů před začátkem tábora – 80 % z celkové ceny
  • zrušení účasti méně než 7 dnů před začátkem tábora – 100 % z celkové ceny.
 • V případě nevyčerpání některých služeb (např. pozdní příchod, vynechání sportovní aktivity, absence aj.) nevzniká nárok na vrácení částky.
 • Zrušení účasti dítěte na táboře je možné pouze písemně (dopis, email). Najde-li klient za sebe (dítě) náhradníka, storno se neplatí.
 • V případě storna z  vážných důvodů je možná změna termínu (po vzájemné dohodě a v případě volné kapacity).

Za závažné rodinné důvody se považuje např. úmrtí v rodině, nástup dítěte do lázní apod. Rozhodně za závažný důvod nepovažujeme koupi výhodného last-minute zájezdu 🙂

 • Storno podmínky ze strany provozovatele (SRC REHABFIT, s.r.o.): Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit tábor v případě, že jeho obsazenost bude nižší než 8 dětí. V takovém případě budou složené úhrady vráceny plátcům zpět nejpozději do 3 dnů od oznámení zrušení tábora.
 • Nebude-li možné tábor uskutečnit z důvodu vyšší moci (vládní nařízení, epidemická situace), bude uhrazená částka vrácena v celé výši.
 • Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti ode dne 1.2.2024.
 • Nedílnou součástí těchto Všeobecných a storno podmínek je Evidenční list účastníka, který klient (zákonný zástupce) vyplní před konáním tábora a odevzdá vedení SRC REHABFIT v den nástupu dítěte na tábor.

GDPR – ochrana osobních údajů