Všeobecné podmínky pro kurzy a lekce

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro KURZY ZDRAVOTNÍHO A KONDIČNÍHO CVIČENÍ

 1. Kurzy jsou koncipované jako 3-měsíční, případně 10-ti vstupové (dle konkrétního období) s garancí místa ve zvoleném kurzu po celou dobu jeho trvání.
 2. Na lekci se, prosím, dostavte vždy včas, aby nedocházelo k jejímu narušování.
 3. Na lekci může být přítomna pouze přihlášená osoba. Lekce se může zúčastnit také náhradník, avšak po předchozí domluvě s lektorkou.
 4. Omlouvání lekcí: Nemůžete-li se lekce zúčastnit, je NUTNÉ OMLUVIT se předem, nejpozději do 12:00 hodin – (dne, kdy se lekce koná – platí pro večerní kurzy) a do 20:00 hod. (předchozího dne – platí pro ranní a dopolední kurzy) na tel. č. lektora, který kurz vede. Telefonní číslo je uvedené v úvodním emailu a na www.rehabfit.cz. Uvolníte tak místo případným zájemcům o náhradu.
 5. Řádně omluvenou lekci si klient může nahradit v jiném kurzu PO PŘEDCHOZÍ REZERVACI (na tel. číslo lektora konkrétní lekce) po celé období kurzu. Počet míst pro náhrady je omezen (zejm. místem a počtem pomůcek).
 6. Zmeškanou lekci lze nahradit také v tzv. open class, rezervace nutná předem.
 7. Lekce lze nahrazovat pouze po období, kdy je kurz zaplacen, nelze je převádět do dalšího období. Výjimkou jsou poslední 2 lekce v kurzu, které je možné převést do dalšího období. Tyto lekce je nutné nahradit do 1 měsíce od začátku nového kurzu.
 8. Zmeškané a nevychozené lekce nelze nijak nárokovat. O nevychozené lekce nelze ponížit cenu následujícího kurzu.
 9. Za nevychozené lekce se vstupné nevrací. Výjimkou mohou být vážné zdravotní problémy – v tomto případě ihned informujte! (Jana Papírníková, tel.: 724 912 970). Pokud za sebe účastník sežene náhradníka, převádí se celá částka na náhradníka a storno se nehradí. Pokud se náhradník nepřihlásí, vrací se účastníkovi 40 % z ceny zbývajících lekcí.
 10. Není povinností SRC REHABFIT, s.r.o. sjednávat za klienty náhradu.
 11. Délka lekce je 55 minut.
 12. Účastník potvrzuje, že si je vědom svého zdravotního stavu a cvičí dobrovolně na vlastní riziko. O všech zdravotních komplikacích informujte lektora kurzu před jeho začátkem. Lektorovi také ihned oznamte veškeré zdravotní potíže během lekce.
 13. Cvičení přizpůsobte svému zdravotnímu stavu. V případě zdravotních komplikací konzultujte cvičení s Vaším lékařem.
 14. Peníze a cennosti nenechávejte v šatně, ale berte si je s sebou do sálu. SRC REHABFIT, s.r.o. neručí za ztrátu odložených věcí.
 15. Pomůcky jsou pro cvičení k dispozici, prosíme, chovejte se k nim ohleduplně.
 16. Pokud účastník svým chováním narušuje průběh cvičení, může být bez náhrady z hodiny vykázán.
 17. Účastník přihlášením do kurzu potvrzuje, že je srozuměn s Všeobecnými podmínkami pro kurzy a bude je respektovat. Tyto podmínky platí pro kurzy a lekce pořádané REHABFIT, s.r.o. a FITREHAB, s.r.o. a konané ve SRC REHABFIT, Kamechy 55, Brno.

 

V Brně dne 1.9.2020, Jana Papírníková Sialini, SRC REHABFIT, s.r.o.