GDPR – ochrana osobních údajů_studio

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

klientů při poskytování kondičních a sportovních služeb v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen GDPR),
s účinností od 25. 5. 2018, a platnou legislativou ČR.

 

Správce osobních údajů

REHABFIT, s.r.o., se sídlem provozovny Brno, Kamechy 1025/55, 641 00 Brno, IČ 05829445.

Kontaktní osoba a údaje: Eva Němečková, email: eva@rehabfit.cz; tel. 604 251 952

 

Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování a účel jejich zpracování

REHABFIT, s.r.o. zpracovává osobní údaje, které sami svěříte a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):  Poskytování služeb, plnění smlouvy, oprávněného zájmu

 

Běžné osobní údaje, které jsou zpracovávány

  • Jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail – tyto informace jsou nutné k plnění smlouvy. Některé z těchto údajů poskytujete telefonicky, osobně, prostřednictvím e-mailové komunikace, vyplněním formulářů – přihláška na akce a zaregistrováním se do rezervačního systému Boofit.
  • Vyplněním přihlášky na tábor a odevzdáním „Listu účastníka“ evidujeme následující údaje: pohlaví, věk, zdravotní stav, alergie, stravovací a jiná omezení
  • Adresa, IČ, DIČ (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
  • Fotografie ze cvičebních lekcí, akcí a seminářů, víkendových akcí a letních táborů, kterých jste se zúčastnili vy, popř. vaše děti, případně videozáznamy z těchto akcí, pokud jsou pořizovány.
  • Google Analytics, – při procházení webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte.

 

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají na základě smlouvy o spolupráci přístup externí spolupracovníci správce – účetní a daňová kancelář.

Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům probíhá jen v rámci závazných právních předpisů.

 

Práva klientů – subjektů osobních údajů

  • právo na přístup k informacím – bude doloženo písemně (elektronickou formou), jaké vaše osobní údaje jsou zpracovávány a jaký je účel tohoto zpracování.
  • právo na omezení zpracování – pokud se domníváte, že vaše údaje jsou nepřesné nebo jejich zpracování provádíme nezákonně
  • právo na omezení rozsahu osobních údajů nebo účelů zpracování
  • právo na výmaz – vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. V případech, kdy jsme vázáni zákonnou povinností (např.  evidence vystavených daňových dokladů  po lhůtu stanovenou zákonem), nelze tyto údaje vymazat. V tomto případě budou vymazány všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu budete informováni elektronickou poštou.

 

Zavedená opatření

Společnost REHABFIT, s.r.o. zavedla personální, organizační i technická opatření, aby eliminovala různě závažná rizika pro Vaše práva a svobody a pro ochranu Vašich osobních údajů. Za tímto účelem jsme proškolili všechny naše zaměstnance, kteří přicházejí do styku s osobními údaji. Dále jsou všechny osobní údaje ve fyzické podobě zabezpečeny před neoprávněným přístupem.

Kontaktní údaje

V případě jakýchkoliv žádostí, požadavků, připomínek nebo nejasností nás můžete kontaktovat na emailu eva@rehabfit.cz nebo písemně na adrese sídla.

Tato opatření byla přijata dne 1.10.2020